Warsztaty plastyczne

......Odbywają się z udziałem dzieci w różnym wieku. Mają one na celu rozwijanie: sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej i inwencji twórczej.

......Dzieci z wielką ochotą i zaangażowaniem wykonują różne przedmioty wykorzystując potrzebne im do tego przeróżne, często bezużyteczne materiały. W ten sposób uczą się ekologicznego spojrzenia na to wszystko co je otacza.

......Upominek, laurka lub inne ozdoby wykonane własnoręcznie dają wiele satysfakcji zarówno dziecku jak i osobie obdarowanej. Warsztaty takie wychowują poprzez pracę, uczą pracy na rzecz drugiego człowieka.